duminică, 18 noiembrie 2012

[...] oamenii sînt exact ca arhitectura [...]

- Ai fost vreodatǎ la Viena? mǎ întrebǎ, fixîndu-și decorația sub epolet.

- Nu, niciodatǎ.

- Oamenii sînt exact ca arhitectura, zise el, inspectîndu-și înfǎțișarea în reflecția din fereastrǎ. Sînt toți numai fațadǎ. Tot ce e interesant în legǎturǎ cu ei pare sǎ fie la suprafațǎ. Pe dinǎuntru sînt foarte diferiți. Ei, uite un popor cu care aș putea într-adevǎr sǎ lucrez. Toți vienezii sînt nǎscuți sǎ fie spioni.


Philip Kerr, Berlin Noir III: Recviem German, p. 69 (Ed. Polirom, București, 2009)PS: Si in varianta engleza, ca de-aia exista Internetul, sa citim in limba in care a fost scrisa cartea, da?

"‘Have you ever been to Vienna?’ he asked, fixing the cross belt under his epaulette.

‘No, never.’

“The people are just like the architecture,‘ he said, inspecting his appearance in the window’s reflection. ’They are all front. Everything that’s interesting about them seems to be on the surface. Inside they’re very different. Now there’s a people I could really work with. All Viennese were born to be spies.‘"


.

0 comentarii: