marți, 27 septembrie 2011

Un proiect vast, tulbure, îngrozitor

Jean-Claude Carrière:
Flaubert spune cǎ prostia constǎ în a dori sǎ tragi concluzii. Imbecilul vrea sǎ ajungǎ cu mintea lui la soluții peremptorii și definitive. Vrea sǎ rezolve o chestiune o datǎ pentru totdeauna.

Dar aceastǎ prostie, care adesea e acceptatǎ ca adevǎr de o anume societate, devine pentru noi, în timp, extrem de instructivǎ. Istoria frumuseții și a rațiunii la care se limiteazǎ educația noastrǎ, sau mai curînd la care alții ne-au limitat educația, nu e decît o parte infimǎ din activitatea umanǎ, am mai spus-o.

Poate ar trebui sǎ ne propunem – este proiectul dumneavoastrǎ, de altfel – o istorie generalǎ a erorii și ignoranței, pe lîngǎ cea a urîțeniei.

Jean-Claude Carrière, Umberto Eco, “Nu sperați cǎ veți scǎpa de cǎrți” (Humanitas, 2010, pag. 161)

0 comentarii: