vineri, 18 septembrie 2009

Quote of the day

- Discreditați tot ce merge bine în țara adversă.
- Implicați-i pe reprezentanții claselor conducătoare ale țării adverse să întreprindă acțiuni ilegale. Subminați-le reputația și, la momentul potrivit, supuneți-i disprețului concetățenilor lor.
- Răspândiți discordia și gîlcevele între cetățenii țării adverse.
- Întărîtați-i pe tineri contra bătrînilor. Ridiculizați tradițiile adversarilor.

* * *

Acțiunea subversivă urmărește trei scopuri:
- să demoralizeze națiunea vizată și să dezintegreze grupările care o constituie
- să discrediteze autoritatea, precum și pe apărătorii, funcționarii și notabilitățile sale
- să neutralizeze masele pentru a împiedica orice intervenție spontană generală în favoarea ordinii stabilite, în momentul ales pentru cucerirea non-violentă a puterii de către o mică minoritate.


Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare

Țț țț țțț. De ce nu îmi văd eu de sondajele și de rugby-ul meu?

0 comentarii: